Stavby a montáže energetických zariadení

Vážení obchodní priatelia,

Dovoľte mi, aby som Vám v stručnosti predstavil našu spoločnosť
Ká-Bémont, s. r. o., pre ktorú od jej vzniku hlavným cieľom bolo a zostáva poskytnúť zákazníkom doma aj v zahraničí, také služby, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka s kvalitou poskytovaných dodávok a vedú k splneniu termínov, stanovených objednávateľom.

Spoločnosť Ká-Bémont, s. r. o., vznikla v roku 2017. Spoločnosť Ká-Bémont, s. r. o., sa môže opierať o know - how získané skúsenosťami v realizácií stavieb oblasti priemyselnej ako aj komunálnej sfére.

Spoločnosť je od začiatku svojej činnosti zameraná vystupovať ako dodávateľ stavieb, tuzemsku ako aj celej Európskej únií.

Spoločnosť Ká-Bémont, s. r. o. disponuje trvale pracovníkmi všetkých potrebných profesii na vysokej úrovni dlhodobými skúsenosťami na domácich a zahraničných stavbách. Svoje aktivity spoločnosť vykonáva okrem tuzemska aj v celej Európskej únií.


Dcérska spoločnosť - chránená dielňa - šitie pracovného ošatenia.

Ká-Bémont, s. r. o. sa zaoberá aj výrobou pracovných odevov formou chránenej dielne rôznych typov, vzory, materiály, strih, účel, a stupeň ochrany.


Špeciálne certifikované odevy pre zváračov, antistatické odevy s kovovým vláknom do výbušného prostredia.


ZABEZPEČUJE:

Komplexné montáže.

Opravy, dodávky, rekonštrukcie a servisné služby orientované v priemyselnej energetike, chemickom, petrochemickom a potravinárskom priemysle.

Dodávky, rekonštrukcie a montáž potrubných rozvodov rôznych médií.

Dodávka a montáž vykurovania.

Montáž rôznorodých typov konštrukcii.

Koštrukčné spracovania technologických celkov.